1950'lerde Geyre Köyü
Geyre Köyü Dostları
Tarih ve Coğrafi Yapısı
Aprodisias Kenti 7.yüzyılda Aprodisias ismini terk ederek Bizanslılaştırılmasının etkisiyle Stavropolis ( Haç kenti ) adını almış Bizans döneminde önemini koruyan bu bölge için Karia adı kullanılmaya başlanıldı. Antik Afhrodisias şehrinin harabeleri üzerinde devam eden yaşam 1260 yılında Türklerin buraya egemen olması ile Karia olarak bilinen bölgenin ismi bu yerleşime verilmiş ve GEYRE adını buradan almış kuruluşunda böylece gerçekleşmiştir

Geyre‘de antik çağlarda kavimlerin henüz belirlenmediği dönemde yerli olarak Anadolu halkı yaşıyordu . Sonra Karia ‘ lılar burada İlk devleti kurdular. Helenistik dönemde parlak bir yaşamı olmayan kent Roma döneminde bazı imtiyazlarla , mermer ocaklarının yakınında ve kaliteli olmasıyla hızla gelişmiştir. Kent Roma egemenliğine girmiştir.

Aphrodisias ‘ ta ilk kazılar 1904-1905 yıllarında Paul Gaudin tarafından yapılmıştır, 1961 yılında Newyork Üniversitesi adına Prof. Dr . T Kenan ERİM tarafından bilimsel anlamda kazılara başlanılmıştır.Depremler nedeniyle Geyre Köyü bu günkü yerleşim yerine 1960 yılında nakledilmiştir. Eski Geyre yerleşim yeri şimdiki Afhrodisias müzesi ve ören yerinin olduğu yerdir. 1990 yılında Prof . Dr . T . Kenan ERİM ’ in ölümünden bonra kazılara R . R . Smith başkanlığında devam edilmektedir. Eski Eserler ve Anıtlar Kurulunca 1976 yılında surduvarlarından itibaren 1 km. I. derece, 1 km. ‘ den sonrada 250 mt.lik alan III. Derece sit alanı olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla buraya yerleşen meskenlerin 2/3’ ü sitalanı içerisinde kalmıştır.

Geyre Beldesi İlçe merkezine 13.km mesafede Ataeymir Kasabası, Ören, Yeşilyurt, Yazır, Işıklar, Palamutçuk köyleri ve Karacasu ilçe merkez yerleşim birimleriyle çevrili 1486 hektar yüzölçümde ortalama 600 mt. Yükseklikte çevresindeki yerleşim birimlerine göre yazıları serin kışlarıda soğuk geçer.

Nüfus Durumu
1990 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 2126 olup, yazayları özellikle Aphrodisias Müzesi ve Ören yerlerini gezip görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerle nüfus sayısı oldukça artmaktadır.

İdari Durumu
Geyre Beldesine bağlı İstiklal ve Dörtyol Mahalleleri ile Vargal, Çaygıyı, Yarbaşı adında üç bağlısı vardır.


Sosyal Durumu
Geyre Beldesinde Devlete ait kamu personeli lojmanı yoktur. Beldede görevli Öğretmen ve diğer memurlar, yeterli konut olmadığından İlçe Merkezinde ve çevre yerleşim birimlerinde ikamet etmek zorunda kalmışlardır. Yaz ayları Aphrodisias Müzesi ve Ören yerine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerle oldukça canlılık kazanır.

Eğitim ve Kültür Durumu
Beldemizde 18 derslikli yeni yapılan İlköğretim Okulu hizmet yapmaktadır.

Ekonomik Durumu
Genel olarak düz araziye sahip olan Geyre Beldesinin yanlızca 1425 hektarında tarım yapılmaktadır. Tarım arazisinin yanlızca 200 hektarında sulama yapılabilmektedir. Yer altı su kaynakları bakımından oldukça zengin sayılan Geyre Beldemizde yeteri kadar sondaj olmadığından mevcut kuyularla ve yeni açılan kuyularla gereği gibi istifade edilmektedir. Beldemizde 3 kahvehane, 7 dükkan, 1 berber, 1 fırın, 2 demir doğrama atölyesi, 3 marangoz, Turistik hizmet için özel şahıslara ait 100 yataklı pansiyonlar ile 3 adet restoran, Sağlık Ocağı, PTT Şubesi mevcut olup Köy Konağı uzun zamandan beri Belediye hizmetlerine elverişli olacak şekilde yapılmıştır.

Emniyet ve Asayiş
Geyre Beldesinde; İlçe Jandarma Komutanlığı Emir Komutasında Geyre Jandarma Karakolu kurulmuş olup, asayiş ve güvenlik buradan yürütülmektedir.

Beldemizde asayiş ve güvenlik yönünde sakin ve huzurlu bir yapı sahiptir

GEYRE BELDESİNİN ÇÖZÜM BEKLEYEN İHTİYAÇLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Afrodisias Antik Kentinin sit alanının 1 km. olması yerleşim alanının ¾’ ü sit alanı içinde kalan beldemiz yerleşim alanı açısından ve vatandaşların konut ve müştemilat yapılarını mevcut arazilerine yapmaları açısından sıkıntı doğurmaktadır.

Sırtlanini Mağarası: Afrodisias’ ın 10 km batısında uzunluğu 348 m. En derin noktası 32 m. Turizme açılma çalışması devam etmekte. Şu anda yollarının yapımına başlandı.Geyre Köyü Haritasi

 

 


Afrodisiasa ulaşım